1-süsteemse hüdrosüsteemi ümberehitus 2-süsteemseks (Volvo)

Volvo 1-süsteemse hüdrokomplekti ümberehitus 2-süsteemseks.

Hüdrosüsteem

Paigaldused

  • Olemasolev jagaja asendatud jagajaga HT-2220-170-250
  • Paigaldatud uued hüdrovoolikud ja filtrid