Teehooldusauto (Scania)

Hüdro õlijahuti paigaldus Scaniale.

Hüdropaigaldus